Kursbestämmelser, anmälan och betalning

Anmälan

När du har valt den kurs/utbildning du vill anmäla dig till fyller du i ansökningsformuläret på www.gravidmassage.se. eller www.behandlingsteamjohncarrier.se Bekräftelse får du av oss via e-post.

Anmälan är bindande.

Vi sänder ut en kallelse till kursen ca 2 veckor innan utbildningsstart. har du inte fått en kallelse ber vi dig kontakta oss omgående!

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur.


Förkunskaper, titel och varumärke

Förkunskaper
Se respektive utbildning för mer information under rubriken Förkunskaper.

Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro.

Vi förbehåller sig rätten att stänga av elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning (kursavgiften återbetalas ej)

Titel: Diplomerad Gravidmassör
Efter avslutat och godkänd utbildning till Diplomerad Gravidmassör, kan du titulera dig Diplomerad Gravidmassör.
Det betyder att titeln Diplomerad Gravidmassör  inte får användas av de som är under utbildning eller inte blivit godkända. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning och ej heller mottaga ett diplom till Diplomerad Gravidmassör.

Titel: Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™
Efter avslutat och godkänd utbildning till Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™, kan du titulera dig Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™. Det betyder att titeln Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™ inte får användas av de som är under utbildning eller inte blivit godkända. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning och ej heller mottaga ett certifikat till Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™

Varumärket Terapeutisk Gravidmassage™
Terapeutisk Gravidmassage™ är registrerat som varumärke hos Patent och registreringsverket.
All användning av namnet Terapeutisk Gravidmassage™ förutsätter att tillstånd inhämtas av varumärkets innehavare.

Vi tillåter generellt användande av varumärket Terapeutisk Gravidmassage™ i skriftlig information, reklammaterial samt på hemsidor under förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls:

1. Du har genomgått modul 1 + 2 på Terapeutisk Gravidmassage™ utbildningen samt blivit godkänd
2. Du hänvisar alltid till varumärkets innehavare och refererar till denna hemsida (www.terapeutiskgravidmassage.se)

Det betyder att Varumärket Terapeutisk Gravidmassage™ får inte användas av de som är under utbildning eller endast har genomgått utbildningen till Diplomerad Gravidmassör. Missbrukas detta kommer eleven automatiskt att stängas av från all fortsatt utbildning.

Information Du (som går steg 2) lämnar om Terapeutisk Gravidmassage™ måste tillhandahållas från varumärkets innehavare (all information som rör varumärket på denna hemsidan www.terapeutiskgravidmassage.se får kopieras under dessa förutsättningar)

All information om Terapeutisk Gravidmassage™ som inte finns på denna hemsida måste godkännas av varumärkets innehavare innan den publiceras.

Observera att syftet med dessa regler är att skydda alla som jobbar med tekniken genom att säkerställa korrekt information till allmänheten!


Betalning

Alternativ A: 2 fakturor.

 • Faktura 1: Anmälningsavgiften: 2375 kr (inklusive moms)
 • Faktura 2: Slutbetalning: 7000 kr (inklusive moms)
 • Totalt: 9375 kr (inklusive moms)

Vi sänder dig 2 st fakturor.
Faktura 1: Anmälningsavgiften betalas inom 20 dagar, (senast innan utbildningens start) .
Faktura 2: Slutbetalning betalas enligt förfallodatum.Alternativ B: 6 fakturor

 • Faktura 1: Anmälningsavgiften: 2375 kr (inklusive moms)
 • Faktura 2-6: Delbetalning: 1400 kr /månad (inklusive moms)
 • Totalt: 9375 kr (inklusive moms)

Avbetalning på 6 månader.
Faktura 1: Anmälningsavgiften betalas inom 20 dagar (senast innan utbildningens start).
Faktura 2-6: Delbetalning betalas enligt förfallodatum (1 faktura/månad).

 

Ta med kvitto/kvittens till kurs/utbildnings start.


Avbokning, avbruten utbildning eller senare lägga utbildningen.

Generellt

Av oss inställd kurs/utbildning
Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag.
Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften har blivit höjd. All återbetalning sker inom en månad.

För dig som anmält dig som privatpersoner

Ångerrätt för privatkonsumenter

Du har som privatperson enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du gjort din anmälan. Har du påbörjat din utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre din ångerrätt.

Vill du avboka din anmälan och utnyttja din ångerrätt skall du meddela oss antingen per brev eller per e-post, senast 14 dagar efter det att du gjort din anmälan. Ange datum för kursen och samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du fakturanumret på din inbetalning, samt även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom anmälningsavgiften. Vid inställd utbildning återbetalas hela avgiften.

Mer än 14 dagar efter din anmälan är gjord

Det finns 3 alternativ du kan välja, vi tycker att alternativ 1 eller 2 brukar vara de bästa, men välj det som passar dig. Hör av dig på en gång så att vi vet hur du vill gå vidare.

 1.  Du betalar hela kursavgiften enligt de fakturor du mottagit och flyttar fram din plats till ett nytt kursdatum som passar dig inom 12 månader.
 2. Du betalar hela kursavgiften enligt de fakturor du mottagit, deltar efter förmåga på anmäld utbildning och repeterar sedan det du önskar vid ett annat kurstillfälle, i mån av plats.
 3. Du väljer att avbryta din utbildningen INNAN utbildningen har påbörjats (det start datum din anmälan gäller) och blir då fakturerad en grundavdrag på 4 000:-  exklusive moms (om du redan betalt anmälningsavgiften dras den ifrån summan).

Avbruten utbildning efter du valt att flytta fram ditt start datum för utbildningen Ingen återbetalning utgår till de som själva valt att flytta fram sitt utbildning och sedan väljer att inte fullfölja utbildningen. Utbildningen måste betalas i sin helhet.


För dig som anmält dig som företag

Senarelägga utbildningen för företag

Det finns 3 alternativ du kan välja, vi tycker att alternativ 1 eller 2 brukar vara de bästa, men välj det som passar dig. Hör av dig på en gång så att vi vet hur du vill gå vidare.

 1.  Du betalar hela kursavgiften enligt de fakturor du mottagit och flyttar fram din plats till ett nytt kursdatum som passar dig inom 12 månader.
 2. Du betalar hela kursavgiften enligt de fakturor du mottagit, deltar efter förmåga på anmäld utbildning och repeterar sedan det du önskar vid ett annat kurstillfälle, i mån av plats.
 3. Du avsäger din plats, betalar alla dina fakturor och förlorar din plats på utbildningen.

Ångerrätt för företag

Anmälan är bindande från den dagen ditt/ert företag gör sin anmälan till någon av våra kurser, utbildningar eller föreläsningar. Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller ej för företag. text


Försäkring, intyg och personuppgifter

Försäkring
Alla elever skall själva ansvara för sina försäkringar, såväl på skolan som under extern praktik. Det räcker med de “vanliga” försäkringarna för  ansvar och behandlingsskada. Skolan kan ej hållas ansvarig för elevens handlande eller icke handlande.

Intyg, diplom och betyg
Intyg, diplom, certifikat och betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs/utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts.

Personuppgifter
Gravidmassage – Behandlingsteam John Carrier är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Genom att godkänna våra kursbestämmelser samtycker du till att dina person- och adressuppgifter får användas av Gravidmassage – Behandlingsteam John Carrier och samarbetspartners för direktreklam och marknadsundersökning under och efter avslutad kurs/utbildning.


Utbildningen, kursmaterial, film/foto och elevbehandlingar

Repetera eller ”gå om” utbildningen
Om du under din utbildning eller efter avslutat utbildningen vill repetera hela eller delar av utbildningen så är du välkommen att i mån av plats göra det.

Rättigheter gällande kursmaterial, bilder och text från hemsidor mm
Vi förväntar oss att alla elever följer svensk lagstiftning. Spridning av kursmaterial eller kopiering av material, text från “våra” hemsidor mm till patienter, andra terapeuter eller i kommersiellt syfte är inte tillåtet utan skolans skriftliga medgivande. Elever som bryter mot detta kan komma att stängas av från utbildningen med omedelbar verkan och ingen återbetalning.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från skolan.

Elevbehandlingar – Fallstudier
Som en del av undervisningen till Diplomerad Gravidmassör och Certifierad Terapeutisk Gravidmassör ™ genomför varje elev ett  antal elevbehandlingar. Behandlingarna utförs på elevens egen praktik och i vissa fall i skolans lokaler.  Dessa Elevbehandlingar får endast utföras av elever som genomgått och närvarit vid alla de teoretiska och praktiska moment som undervisas på skolan inför elevbehandlingarna.

 


 

Frågor
Ring oss på 08-661 40 30 och prata med John Carrier.

 

Ändringar
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.