Som terapeut får du säker ofta frågan ” är det farligt med massage under graviditeten” och kanske då inte känner dig helt säker på vad du bör svara. Ibland kommer frågor om ”punkterna”, ”ländryggen” och ”massera magen”, då behövs korrekta och relevanta svar.

Självklart skall du som terapeut inte behandla de tillstånd du inte är utbildad för eller har erfarenhet av. Här kan du läsa en förkortad version av vad vi tar upp på utbildningen till Diplomerad Gravidmassör-steg 1.

(Läs mer om Diplomerad Gravidmassör steg 1).

Läs först:
Gravidmassage och missfall

”Punkterna” – gravidmassage och missfall

Som terapeut får jag ofta frågan om ”punkterna på fötterna” och är det ”farligt om min partner masserar mina fötter?”.

Nej det är inte farligt och din partner måste trycka väldigt hårt och väldigt länge på varje ”punkt” för att det skulle kunna vara farligt, vilket du inte skulle tillåta då det gör ordentligt ont när man trycker på punkterna

Jon Sandifer, skriver i ”Acupressure & Acupuncture (1997) att man måste man massera dessa punkter hårt och minst 5 minuter vardera, för att det skall vara en risk för spontan abort.

Enligt Sandifer’s bok kan dessa punkter orsaka missfall
SP 6 – sitter på insidan av smalbenet, strax ovan ankeln. (se bild)
BL 60 – sitter högt upp på hälen. (se bild)
LI 4 – sitter på handens ovansida, mellan tummen och pekfingret. (se bild)

Jag har även läst att kinesiska kvinnor som är gravida med sitt andra barn ibland går till abortkliniker och där används då akupunktur på San Yin Chiao (SP 6) tillsammans med He Gu (LI 4) och inom ca 24 hr är aborten ett faktum.

”De förbjudna punkterna inom kinesisk medicin”.

Här nedan ser du några av punkterna på bild..

 

LI 4 - gravidmassage och missfall

LI 4

 

ST 25 - gravidmassage och missfall

ST 25

 

GB 21 - gravidmassage och missfall

GB 21

 

CV 4 - gravidmassage och missfall

CV 4

 

SP 6 - gravidmassage och missfall

SP 6

 

K-1 -gravidmassage och missfall

K1

 

BL 67 - gravidmassage och missfall

BL 67

 

BL 60 - gravidmassage och missfall

BL 60

 

Smärtlindring vid bäckenledssmärta enligt landstinget i Jönköping

Så här skriver landstinget i jönköping och som ni kan se är några av de ”förbjudna punkterna” med.

Akupunktur har smärtlindrande effekt vid bäckenledssmärta under graviditet. Exempel på punktval: GV 20, LI 4, BL 26-33, BL 54, BL 60, KI 11, CV 3, GB 30, EX 21, SP 6, LR2, ST 36 (8, 9, 31, 38, 39).

Sedvanliga sjukgymnastiska rekommendationer för akupunkturbehandling bör tillämpas med försiktighet under första trimestern.

 

[et_lb_bar css_class=””][/et_lb_bar]

”Ländryggen”

Hormoner
Höga halter av hormonerna Relaxin och Progesteron under vecka 1-20 gör att de fästen som livmodern ”hänger” i och de andra musklerna runt livmodern är uppmjukade och instabila. Läkare påstår att under denna period så är det större risk för missfall om moderkakans produktion av Progesteron påverkas eller rubbas så att produktionen minskar.

Fostret har börjat sin utveckling av alla sina viktigaste organ.
Runt bäckenet och nedre delen av buken finns flera nerver, blodkärl och lymfkärl som binder samman vår buks organ (tex urinblåsa, njure, tarmar) med livmodern. Det sker stora förändringar i detta område under de första 1-20 veckorna av graviditeten.

Nerver
Från Korsryggen går flera nerver till livmodern, blåsan och vaginan och en överstimulering av dessa nerver (gulfärg på bilden) kan enligt vissa studier eventuellt påverka livmodern på ett negativ sätt om de behandlas felaktigt.

 

sacralnerv-livmoder gravidmassage och missfall

 

[et_lb_bar css_class=””][/et_lb_bar]

”Massera magen”- gravidmassage och missfall

En annan oro när det gäller massage under den första trimestern är att man inte skall massera magen på grund av rädsla för att rubba moderkakan. Det finns ingen forskning visar på att moderkakan kan lossna från livmodern genom massage.

gravidmassage och missfall

Att moderkakan lossnar för tidigt beror bland annat på hur kvinnans blodkärl fungerar. Det är vanligare bland kvinnor som har högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning. Orsaken är inte helt känd. Oftast beror det på förändringar i både moderkakan och livmoderväggens minsta blodkärl. Detta leder i sin tur till att moderkakan börjar lossna från livmoderväggen. / Vårdguiden

Det vanliga är att den gravida inte vill få sin mage masserad under den första tiden, hon kanske inte ens själv vågar röra den. Man skall dock komma ihåg att livmodern är fortfarande ”bara” ett bäcken organ under den första trimestern och når endast ovanför pubisbenet mot slutet av denna trimester, så att behandla buken medför inte att massören direkt vidrör livmodern. Många gravid ”gnider” sin livmoder instinktivt när de mår illa.

Fråga alltid den gravida om lov innan du massera hennes mage i något skede av graviditeten, och massera alltid magen med en öppen handflata, lätt tryck och mjuka effleurage, medurs.