En vanlig rädsla har sitt ursprung i att massage skulle kunna utlösa ett missfall eller på annat sett vara negativt för den gravida och det blivande barnet.

Det finns dock ingen forskning som tyder på att massage skulle öka risken för missfall, däremot så kan en ”fel” behandling eller diagnos öka de eventuella besvären som den gravida hoppades att massagen skulle lindra.

Endast ett fåtal av de massörer i Sverige som erbjuder gravidmassage är utbildade i denna form av behandling. De flesta försöker anpassa sina massage kunskaper på den gravida, med mer eller mindre lyckade utgång.

Vi på Behandlingsteam John Carrier driver den enda gravidmassage utbildningen i Sverige, hör gärna av dig till oss om du söker en utbildad gravidmassör, så kan vi tipsa dig om någon i ditt närområde.

Hälso och sjukvårdspersonal

Det är svårt för Hälso och sjukvårdspersonal, t ex barnmorskor att rekommendera just massörer, för att man som personal inte vet och har kunskap om varje enskild massörs ”nivå” på sin utbildning. Det är även svårt för dem att veta vilken erfarenhet massören besitter.

Vissa Mödravårscentraler och enskilda barnmorskor har valt att samarbeta med gravidmassörer som är utbildade i Terapeutisk Gravidmassage™, för att kunna säkerhetsställa kvalitén.

 

Kan Gravidmassage orsaka missfall?

Det talas ofta om att man inte bör massera gravida innan graviditetsvecka 13 och att det finns ”förbjudna punkter” på fötterna, för då ökar risken för missfall.

Att få ett missfall (spontan abort) är oerhört tragiskt oavsett om det är i början, mitten eller slutet av graviditeten. Det finns dock ingen forskning som tyder på att Gravidmassage skulle öka risken för missfall.

Det uppskattas att 80 % av alla missfall sker före vecka 14
En viktig riskfaktor är kvinnans ålder, vid 20 år är risken 10 % medan den vid 40 år är 30 %. Störst är risken för missfall i vecka 9-11. Man vet inte säkert vilka orsakerna till tidiga missfall är. Kromosomavvikelser eller defekter på fostret, moderkakan eller hinnorna är det troligaste.

”Massera inte gravida under vecka 1-13”
Kvinnor kan börja ta massage när som helst under deras graviditet – under det första, andra eller tredje trimestern. Många massörer och anläggningar kommer att neka att massera en kvinna som fortfarande är i sin första trimestern. Detta på grund av den ökade risken för missfall i samband med de första 13 veckorna av graviditeten. Det finns dock ingen forskning som tyder på att massage skulle öka risken för missfall.

 

Specifik kunskap om den gravida kroppen

Som gravidmassör behöver man ha specifik kunskap om den gravida kroppen och känna till vad som händer under graviditetens olika faser. Dessutom ha kunskap om de fysiska och hormoner förändringar som påverkar muskler, ligament och bindväv. Annars kan behandlingen göra mer skada en nytta.

Viktig att ha kunskap om vanliga besvär som uppstår under graviditeten.
T ex smärta från nedre ländrygg och bäcken, där foglossning, ländryggssmärta och ”gravid-ischias”, alla i stort sett har samma symtom. Därför förväxlas dessa lätt med varandra av en outbildad gravidmassör (även av barnmorskor). Det är endast genom noggrann anamnes och specifika rörelsetester som gravidmassören kan ställa korrekt diagnos.

Fel diagnos kan innebär att terapeuten väljer att behandla fel muskler vilket leder till större påfrestning på kroppen och i förlängningen fler besvär.

 

Kan vanliga ”massagegrepp” vara skadligt för den gravida?

En gravidmassör måste också ta hänsyn till vilken graviditetsvecka kvinna är i. Även vad hon har för hälsohistoria med sig in i graviditeten och utifrån det kunna välja tekniker och metoder som är anpassade för den gravida kroppen.

Vanliga ”massagegrepp”
Djupa friktioner och taptoment används väldigt sällan på gravida, då de lätt skadar muskelfibrerna som är ”sköra” pgr höga halter hormoner som relaxin och progestoron. Dessa grepp kan också skapa sammandragningar av livmodern och ökar risken för missfall. Därför gäller det att massören har lärt sig andra grepp som används vid massage av gravida. Med hjälp av dessa ”Gravidmassage grepp” kan terapeuten behandla på djupet utan att skada musklerna, orsaka sammandragningar eller på annat sätt påverka den gravida negativt.

Terapeutisk Gravidmassage ™
Gravidmassörer utbildade i Terapeutisk Gravidmassage ™ har den kunskap som behövs för att kunna utföra en trygg och säker behandling under hela graviditeten, från vecka 1 fram till förlossning.

 

Gravidmassage och missfall – massera magen

En annan oro när det gäller massage under den första trimestern är att man inte skall massera magen på grund av rädsla för att rubba moderkakan.  Det finns ingen forskning visar på att moderkakan kan lossna från livmodern genom massage.